ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 372
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น ๖๕๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๓-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565