ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 113 มกราคม 2566
จัดซื้อรถฟาร์มเทคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน17 ธันวาคม 2565
จัดซื้อรถฟาร์มเทคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน17 ธันวาคม 2565
จัดซื้อรถฟาร์มเทคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน15 ธันวาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ HP M๑๒๑๒nf NFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2565
จ้างซ่อมเครื่องพ่นยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2565