ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลภาษีที่ดิน และภาษีป้าย จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลภาษีที่ดิน และภาษีป้าย จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัดสุวรรณ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2566
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๔๐๐ คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๔๕๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กร ๖๓๕๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๒๓๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566