ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-4496 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ หลัง (โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566
จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๓๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา5 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566