รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 12 เดือน