รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 12 เดือน