ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กันยายน 2566
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256711 กันยายน 2566
จ้างเหมาวางท่อประปา PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. ซอย เฉลิมนิเวศน์ ๑ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กันยายน 2566
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กันยายน 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๑ คัน (โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 สิงหาคม 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2566