ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล (หอถังกลางทุ่ง) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๐,๔๒๐-๕๙-๐๐๒๑,๔๒๐-๖๓-๐๐๒๗,๔๒๐-๖๔-๐๐๒๘,๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ จำนวน ๕ เครีื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2566
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0012 และ 420-53-0013 (ตู้คอนเทนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2566
จ้างว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566