ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๓ คัน (โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มกราคม 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กว 152 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๕๗๓๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบีน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567