ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดเหล็ก ขนาด ๒๔ นิ้ว, สกัดแบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน ๖๐๐ ถุง และน้ำยางมะตอย จำนวน ๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดสุวรรณราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๙-๙๖๓๔ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๔๐๐ คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าถนน LED)21 พฤศจิกายน 2566