ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 372
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมเครื่องพ่นยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2565
โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารพัสดุ1 ธันวาคม 2565
โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารพัสดุ30 พฤศจิกายน 2565
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๐๗๔ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๐๗๔ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๐๗๔ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565