แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
10 มิถุนายน 2567จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ๑๓ แรงม้าพร้อมท่อสูบน้ำ ๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลส และติดตั้งลูกลอยไฟฟ้าควบคุมระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิถุนายน 2567จ้างจัดทำอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ กล่อง (กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุการเกษตร จอบ (ด้ามเหล็ก) พลั่วตักดิน (ด้ามเหล็ก) คราด (ด้ามเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง