ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา


Salaya Subdistrict Administrative Organization


ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


เบอโทรศัพท์ : 02-4313434 , 034-246682 เบอร์โทรสาร ; 02-4313434 ต่อ 108


สำนักปลัด:104 , กองคลัง:105 , กองช่าง:106 , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม:107


นายก อบต 094-2419101


สายด่วน ปลัดฯ : 081-9498575


รองปลัดฯ 081-8808283


กองช่าง 091-8797888


หัวหน้าสำนักปลัดฯ 084-3263552


กองสาธารณสุขฯ 097-0079333


Email : salaya_2509@outlook.com, admin@obt-salaya.go.th, saraban@obt-salaya.go.th
พิกัด 13.824324, 100.309389