ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2565 (ช่วง 6 เดือนแรก)