ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2565 (ช่วง 6 เดือนแรก)