ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๘,๔๑๖-๖๓-๐๐๕๙ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๖๓-๐๐๓๘, ๔๘๙-๖๓-๐๐๓๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน ๖๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมแซมโคมไฟ ขนาด LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ ราบการ (โต๊ะทำงาน ๑ ตัว และเก้าอี้สำนักงาน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566