ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อกรอบพระฉายาลักษณ์ ขนาด ๒๖x๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๙-๙๖๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
จ้างเปลี่ยนลูกล้อประตูรั้ว จำนวน ๒ บานประตู หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๓ คัน (โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มกราคม 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กว 152 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2567