ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำดื่ม บริเวณสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)16 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้สาขา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๒-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง12 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2566
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง11 พฤษภาคม 2566