ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กว 152 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษม ๖๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน ๑ งาน (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ซุ้มเกมส์ และวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566