ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 151 ถึง 160 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มีนาคม 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงกันปากบ่อพักและตะแกรงกันขยะในบ่อพักสำหรับอาคารสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า13 มีนาคม 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงกันปากบ่อพักและตะแกรงกันขยะในบ่อพักสำหรับอาคารสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า9 มีนาคม 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงกันปากบ่อพักและตะแกรงกันขยะในบ่อพักสำหรับอาคารสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า11 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๗.๕ แรงม้าพร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
ซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งยาว จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2566