ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้สาขา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๒-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง12 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2566
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง11 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล (หอถังกลางทุ่ง) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๐,๔๒๐-๕๙-๐๐๒๑,๔๒๐-๖๓-๐๐๒๗,๔๒๐-๖๔-๐๐๒๘,๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ จำนวน ๕ เครีื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2566