ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0012 และ 420-53-0013 (ตู้คอนเทนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2566
จ้างว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-4496 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ หลัง (โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566