ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 421 ถึง 430 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๐๗๔ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๐๗๔ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง กว ๑๕๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2565
ซื้อขาตั้งกรอบรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องแฟกซ์ brother-๒๙๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
ซื้อดอกไม้สดพร้อมอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2565