ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 411 ถึง 420 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเช่าอุปกรณ์แท่นไฟใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2565
จ้างเช่าเต็นท์ผ้าใบใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2565
จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาบริเวณเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ ๑,๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โซ่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๖๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565