ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 431 ถึง 440 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุการเกษตร โซ่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๖๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการโถสุขภัณฑ์สำหรับเด็ก จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิดพื้นสแตนเลส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างรถแบ็คโฮเคลียร์ริ่งคลอง ตาฮ้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาบริเวณเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ ๑,๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาบริเวณเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ ๑,๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565