ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จัดทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.obt-salaya.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน จำนวน ๘ รายการ (เพื่อใช้ในโครงการตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๑๖๔๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พฤศจิกายน 2566
ซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๕-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์สี Color Laser Jet Pro M๑๕๔ A จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2566