ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 708
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๕๙-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างงานเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๖๓-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๓๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๓.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2567
จ้างเหมาค่าแรงวางท่อเมนประปาเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567