ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 321 ถึง 330 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำดื่ม บริเวณสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)16 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้สาขา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๒-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566