ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 341 ถึง 350 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2565
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2565
ซื้อแก๊ส LPG ใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2565
จ้างเช่าอุปกรณ์แท่นไฟใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2565
จ้างเช่าเต็นท์ผ้าใบใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2565