ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กันยายน 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๑ คัน (โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 สิงหาคม 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2566
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๒๕ นิ้ว ๔๒ ฟัน เบอร์ ๓๘๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 สิงหาคม 2566