ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๕๗๓๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบีน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์สีขาว จำนวน ๒๕ หลัง (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์สีขาว จำนวน ๒๕ หลัง (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๑๒ , ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔ , ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๕ , ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๖ ,๔๔๒-๖๕-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงสำหรับใช้งานกลางแจ้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ งาน (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567