ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ถังคอนเทนเนอร์ มีขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กันยายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!