ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน

13 กันยายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!