ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดตักบาตรอาหารแห้งจำนวน ๔๙ ชุด (โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

31 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!