ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๓,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๔ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

10 มกราคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!