ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององคืการบริหารส่วนตำบลศาลายา

11 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย  ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง พื้นที่ หมู่ที่ 2

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!