อบต.ศาลายาจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานเพลงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

28 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน ผอ.กองทุกกองราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานเพลงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 กันายน 2565
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!