ภารกิจขุดลอกคลองบางเตย คลองตาคง

22 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 กันยายน 2565 น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.ศาลายา หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการขุดลอกคลองบางเตย ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่าง อบต.ศาลายา กรมชลประทาน และเทศบาลตำบลศาลายา
หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายบดินทร์ ศรีปิติวิทยา รองนายกฯ นายศรชัย ลุนละวงษ์ หน.สป. นายคอดเหลด นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขฯ ตรวจการปฏิบัติงานตัดหญ้า และตรวจการลอกคลองตาคง พื้นที่ ม.1
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!