กิจกรรมการบูรณาการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองบางเตย หมู่ที่ 1

20 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา นายบดินทร์ ศรีปิติวิทยา รองนายก อบต. นายสามารถ ข่ายคำ ปลัด อบต. นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ นายศรชัย ลุนละวงษ์ หน.สป. นายคอเหลด นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินกิจกรรมการบูรณาการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองบางเตย หมู่ที่ 1 ระหว่าง สำนักงานชลประทานที่ 11 กับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศาลายา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!