อบต.ศาลายา ร่วมกับเหล่ากาชาดนครปฐม เยี่ยมผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลศาลายา

12 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00  น. น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา  ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จิตอาสา ฝ่ายปกครองท่องที่ ลงพื้นที่เยี่ยม มอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันให้แด่ตัวแทนผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 90 ปี จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ ม.1 (2 ราย) ม.5 (1 ราย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!