อบต.ศาลายา มอบเงินช่วยเหลือประชาชน

30 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา มอบหมายให้ นายสงกรานต์ ทรายหล้า รองนายกฯ นายประจวบ อ่วมสายศรี ส.อบต.ม.1 นายสามารถ ข่ายคำ ปลัด อบต นายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายสมศักดิ์ รอดคล้าย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือประชาชน จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นการดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. นายบุญส่ง รูปหล่อ กรณีเกิดเหตุวาตภัย ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน
2. นางสมปอง อ่อนละห้อย และ นายเพี้ยน ชื่นแสงจันทร์ กรณีเหตุวาตะภัย
3. นางสาวเยาวลักษณ์ ลาดพา กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!