ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

12 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศาลายาเข้าร่วมประชุม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!