โครงการ บุคคลต้นแบบในการดำรงชีวิตที่ดีงามทำให้มีอายุยืนยาวเกิน 90 ปีในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา

11 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา นายสงกรานต์ ทรายหล้า รองนายก อบต. ศาลายา สมาชิกสภา อบต. นายสามารถ ข่ายคำ ปลัด อบต ศาลายา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามทำให้มีอายุยืนยาวเกิน 90 ปี และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุตามโครงการ “บุคคลต้นแบบในการดำรงชีวิตที่ดีงามทำให้มีอายุยืนยาวเกิน 90 ปี”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!