วันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ (ส่วนต่อขยาย) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประชา เนียมสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายสมศักดิ์ รอดคล้าย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!