อำเภอพุทธมณฑลตรวจราชการ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

7 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำลบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาต่อนายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอพุทธมณฑล ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่และนโยบายของรัฐบาล ตามแผนการตรวจราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนายอำเภอพุทธมณฑล ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการติดตามนโยบายการปฏิบัติงานในครั้งนี้
หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 เพื่อมอบผ้าอ้อมโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!