อบต.ศาลายาร่วมรณรงค์ยุติปัญหาโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

1 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คำขวัญวันเอดส์โลกประจำปี 2566 "Let Communities Lead"
"ให้ชุมชนนำทางมุ่งสู่การยุติเอดส์"
อบต.ศาลายาร่วมรณรงค์ยุติปัญหาโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบหมาย ให้นางสาวศิวพร นราสดใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายคอเหลด นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานกองสาธารณสุขฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ให้ประชาชนมีมาตรการในการป้องกันตนเองที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!