โครงการประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทงประจำปี 2566

27 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พิธีเปิดโครงการประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทงประจำปี 2566 ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ดร.กิตวิชัย ชัยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล กล่าวต้อนรับ นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ที่มีมานานกว่าครึ่งศตวรรษ เป็นการอนุรักษ์เรือและวิถีชีวิตคนริมคลองมหาสวัสดิ์ให้คงอยู่ตลอดไป
หลังจากนั้นเวลา 07.30 น.ได้ร่วมพิธีตักบาตรท้องน้ำ โดยพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป บิณฑบาตทางเรือในคลองมหาสวัสดิ์
กิจกรรมภายงานนอกจากจะมีพิธีตักบาตรท้องน้ำแล้วยังมีการแสดงรำกลองยาว และการแสดงเพลงเรือจากคณะลำตัดแม่ศรีนวล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันพายเรือห่วงยาง การประกวดกระทง การแข่งขันยำส้มโอ การประกวดนางนพมาส และนางนพมาสจำแลง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ วัดสุวรรณาราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาลัยนาฎศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเป็นต้น
โดยมีคณะสงฆ์ ส่วนราชการ คณะผู้บริหาร เลขานุการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ผู้นำท้องที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมกิจกรรม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!