วันส้วมโลก 2566

21 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day ดูแลความสะอาดส้วมของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ซึ่งเป็นบริเวณที่สัมผัสร่วม ได้แก่ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day ดูแลความสะอาดส้วมของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ซึ่งเป็นบริเวณที่สัมผัสร่วม ได้แก่ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่ง ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม  และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!