อบต.ศาลายา ร่วมกับ ร.พ.พุทธมณฑล ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ม.3

17 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายอดิศักดิ์ ขาวโกมล ส.อบต.ม.5 นายคอเหลด นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขฯ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการฯ สำนักปลัด อบต.ศาลายา ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ร่วมกับ รพ.พุทธมณฑล เพื่อเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ประเมินปัญหาสุขภาพเบื้องต้น พร้อมประสานส่งตัวรักษาต่อที่ ร.พ.พุทธมณฑล

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!