ช่วยเหลือประชาชน

18 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบหมายให้กองช่าง และ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจัดเก็บสายไฟสื่อสารพาดผ่านบริเวณหน้าบ้าน ตามที่ประชาชน ได้แจ้งร้องเรียนว่ามีสายไฟสื่อสารพาดผ่านบริเวณหน้าบ้าน ทำให้กีดขวางและเป็นปัญหาอุปสรรคในการเข้าออกบ้าน
และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาได้ดำเนินการจัดเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง