โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาและประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566

19 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางหมายแก่บุคลากรของ อบต.ศาลายา และประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายศรชัย ลุนละวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง สร้างภูมิคุ้มกันทางกฏหมายให้กับประชาชนในกรณีที่ถูกละเมินสิทธิส่วนบุคคล ป้องกันการหลอกลวงโดยผู้อื่นซึ่งอาศัยข้อกฏหมายในการหาประโยชน์จากประชาชน กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและค้ำประกัน กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับมรดก และ โพสต์ แชท แชร์ ภัยใกล้ตัวจาก พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่ระวัง มีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา วิทยากรบรรยายโดยสภาทนายความจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!