การประชุมข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำเดือนกันยายน 2566

4 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นางสาวทิพวรรณ  ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อติดตามและหารือข้อราชการ โดยมีนายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์ ปลัด อบต. นายธีรวัฒน์ นิราศโศก รองปลัดฯ ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!