ตรวจสอบสถานที่ตั้งทำการค้าซึ่งดอกไม้เพลิง

23 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบหมายให้นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์ ปลัด อบต .ศาลายา ลงพื้นที่ร่วมกับ ปลัดอำเภอพุทธมณฑล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล สาธารณสุขอำเภอฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งทำการค้าซึ่งดอกไม้เพลิง ณ สถานที่ตั้งขออนุญาตบ้านเลขที่ 2/3 และบ้านเลขที่ 2/18 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งเพื่อเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!